Pamiętaj, żeby potwierdzić swój podpis. W mailu otrzymasz link.

Poinformuj znajomych i sąsiadów o możliwości podpisania petycji.
W zakładce „Do pobrania” są wzory formularzy do zbierania podpisów od osób, które nie mogą podpisać petycji online.

Niech nasz głos będzie silny.

   
TREŚĆ PETYCJI:

W Sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice, przebiegającego przez Gminę Mogilany.

My, podpisani niżej mieszkańcy Gminy Mogilany, stanowczo sprzeciwiamy się budowie odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice, jeżeli będzie on przebiegać przez naszą Gminę, zgodnie z niektórymi wariantami studium korytarzowego GDDKiA.
Przeciwko takiemu przebiegowi tego odcinka S7 przemawia wiele argumentów:

1. Już teraz przez środek Gminy Mogilany przebiega droga krajowa DK7, zwana potocznie „Zakopianką”. Według danych z Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 GDDKiA średni dobowy ruch wynosi ok. 80 000 pojazdów na dobę! Generuje to hałas, którego nie są w stanie skutecznie wytłumić nawet ekrany akustyczne i który przeszkadza mieszkańcom nawet w odległości kilku kilometrów od drogi. DK7 stanowi też istotną przeszkodę fizyczną, którą mieszkańcy muszą wielokrotnie w ciągu dnia przekraczać przy realizacji swoich celów życiowych.

2. Budowa drugiej ruchliwej drogi w obrębie jednej gminy zwielokrotni te problemy. Warunki akustyczne staną się podwójnie uciążliwe. Również wielu mieszkańców będzie musiało pokonywać dwie ruchliwe drogi (droga ekspresowa będzie ogrodzona), co znacznie pogorszy ich komfort życia. Perspektywa obarczenia gminy ciężarem przejęcia całego ruchu samochodów na południe Małopolski, ze skumulowanym natężeniem ponad 130 000 pojazdów na dobę, budzi ogromny niepokój społeczny.

3. Zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny problem dla mieszkańców gminy Mogilany i pośrednio również dla Krakowa. Budowa kolejnej drogi w takiej bliskości DK7 doprowadzi do kumulacji smogu, szczególnie szkodliwej pomiędzy drogami, a także pogorszy możliwości wentylacyjne poprawiające jakość powietrza, którym oddychamy. Można wręcz mówić o społecznej i przyrodniczej degradacji terenu położonego pomiędzy takimi drogami.

4. Przez gminę Mogilany ma prowadzić droga kolejowa łącząca Kraków i Myślenice. Jeden z planowanych korytarzy S7 pozostaje w kolizji z tą drogą kolejową. Znacznie podniesie to planowane koszty i dodatkowo obciąży mieszkańców sąsiednich terenów. Linia kolejowa wydaje się najbardziej ekologicznym sposobem podróżowania dla mieszkańców pobliskich miejscowości. Odciąży również drogę DK7, co należy uwzględniać przy wyliczaniu natężenia ruchu.

5. Bardzo bliska lokalizacja węzłów Opatkowice i Łagiewniki spowoduje, że wariant położony blisko DK7 nie odciąży istotnie obwodnicy Krakowa w zakresie ruchu tranzytowego z północy Polski. Będzie to natomiast możliwe przy wprowadzeniu S7 do dalej położonego węzła.

6. Aktualnie trwa proces planowania dalszego rozwoju przestrzennego gminy Mogilany. Lokalizacja drogi S7 w obrębie naszej gminy uniemożliwi rozwój urbanistyczny, przyczyni się do zmniejszenia liczby mieszkańców, doprowadzi do utraty dochodów gminy i uniemożliwi realizację obowiązków gminnych dla pozostałych ludzi. Obecnie nie ma w naszej gminie korytarzy pozwalających na bezproblemową lokalizację nowej, szerokiej drogi. Jej planowanie w obrębie gminy Mogilany to ogromna niepewność, a wręcz paraliż decyzyjny dla potencjalnych mieszkańców i inwestorów.

7. Planowana jest budowa uzdrowiska w Lusinie (gm. Mogilany), zawierajacego cenne złoża leczniczej, siarczkowej wody (której mineralne i lecznicze właściwości potwierdzono badaniami). Sam przebieg drogi S7 zagraża lokalizacji uzdrowiska niszcząc jego walory gospodarcze, turystyczne i promocyjne. Istnieje także ryzyko uszkodzenia tych cennych złóż.

8. Gmina w dużym stopniu położona jest na osuwiskach, a budowa drogi S7 niesie za sobą ryzyko ich aktywacji. Spowoduje nieodwracalne szkody przyrodnicze, a ryzyko ruchów gleby pozwala kwestionować aktualne wyliczenia kosztowe, a rzeczywisty koszt budowy może być znacznie większy.

9. W przypadku wariantu 5 konieczna jest budowa kosztownego węzła zespolonego u styku DK7, DK52 i S7, a lokalizacja może być związana z tworzeniem się kolejek pojazdów od węzła zespolonego do tunelu, co stanowi zagrożenie dla osób stojących w tunelu w korku.  

10. Gaj (gm. Mogilany) słynie ze Szlaku Generała Bema, odwiedzanego przez turystów ceniących sobie wartości historyczne i przyrodniczo-krajobrazowe naszego regionu. Zachodzi obawa, że budowa S7 i związany z tym hałas oraz zanieczyszczenia zniszczy atrakcyjność tego urokliwego miejsca.

11. W kilku miejscach w gminie Mogilany na trasie projektowanych korytarzy znajdują się siedliska chronionych gatunków, m.in. bobrów (np. w Lusinie i we Włosani ).

Wszyscy zgadzamy się, że drogi są konieczne i w pełni popieramy ich powstawanie, musimy jednak zachować przy tym zdrowy rozsądek.
Nie wyrażamy zgody na dodatkowe obciążanie naszej gminy kolejną, bardzo przepustową drogą i narażanie nas na niebezpieczeństwa i niedogodności z tym związane. To niesprawiedliwe społecznie z punktu widzenia mieszkańców gminy Mogilany.                                                                                                                     
Z wyrazami szacunku 
Mieszkańcy Gminy Mogilany 

Petycja

Liczba odwiedzin: 1794
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem