Planowane warianty odcinka drogi S7 Kraków-Myślenice

Wstęp

My, Mieszkańcy gminy Mogilany sprzeciwiamy się budowaniu odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice przez naszą gminę. Według przedstawionych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad planów (patrz mapka powyżej) dwa z sześciu zaproponowanych wariantów przebiegu tego odcinka S7 przechodzi przez gminę Mogilany – korytarz K1 (czerwony) oraz korytarz K5 (fioletowy). W związku z tym, że przez naszą gminę przebiega już DK7 (Zakopianka) nie ma w naszej gminie korytarzy pozwalających na bezproblemową lokalizację nowej drogi przeznaczonej do obsługi ruchu krajowego. Istnieje wiele argumentów przeciwko poprowadzeniu nowego odcinka drogi S7 przez gminę Mogilany, o których piszemy poniżej.

 

Co to jest droga ekspresowa?
Droga ekspresowa:
• jest przeznaczona dla podróżujących na dalekie odległości oraz ruchu tranzytowego (czyli np. dla tirów);
• ograniczenie prędkości wynosi 120 km/h (dla porównania na Zakopiance ograniczenie prędkości wynosi 50-70 km/h);
wjazd na drogę możliwy jest tylko przez węzły, tak jak na autostradzie (na całym odcinku między Krakowem a Myślenicami planowane są 2-3 węzły);
• na drodze nie może być przejść dla pieszych, ani komunikacji miejskiej;
• droga rozcina tereny położone po przeciwnych stronach drogi, dostęp na drugą stronę drogi możliwy jest wyłącznie przez wiadukt lub kładkę dla pieszych;
• droga ogrodzona jest ekranami.

Kolejna duża droga?
Już obecnie mieszkańcy naszej gminy muszą borykać się z poważnymi utrudnieniami powodowanymi przez Zakopiankę. Niewystarczająca liczba przejść dla pieszych i kładek, pędzące samochody, spaliny i hałas to tylko niektóre z uciążliwych skutków obecności ruchliwej drogi w gminie. Wszystkie te problemy podwoją się, jeśli droga S7 zostanie poprowadzona przez naszą gminę. Gmina zostanie znowu przecięta, tym razem przez niemal niemożliwą do przekroczenia drogę, po której samochody będą pędzić jeszcze szybciej niż po Zakopiance. Hałas i smog staną się nie do wytrzymania, szczególnie dla mieszkańców terenu pomiędzy obiema drogami (patrz mapka poniżej). Budowa nowej drogi powinna odciążyć teren naszej gminy, a nie dodatkowo go niszczyć.

Wariant K1 – czerwony.

 

Kosztowna infrastruktura
Przez gminę Mogilany planowany jest przebieg trasy kolejowej łączącej Kraków i Myślenice. Jeden z planowanych wariantów drogi S7 (K1 – czerwony) przecina się z przebiegiem tej linii kolejowej. Znacznie podniesie to planowane koszty i dodatkowo obciąży mieszkańców sąsiadujących terenów. Linia kolejowa wydaje się najbardziej ekologicznym sposobem podróżowania dla mieszkańców pobliskich miejscowości.
Dodatkowo wariant K5 – fioletowy (patrz mapka poniżej) wymaga budowy węzła zespolonego w Głogoczowie na połączeniu dróg DK7 (Zakopianka), DK52 (droga na Bielsko-Białą) oraz nowej S7. Węzeł zespolony jest to niezwykle kosztowny i rozległy węzeł, który jest dodatkowo nieintuicyjny dla kierujących, przez co prowadzi do wzrostu wypadków drogowych i korków na samym węźle, ale też w jego okolicach. Budowę takiego samego węzła przewidują plany obu wariantów (K1 i K5) przy połączeniu drogi S7 z A4 (południową obwodnicą Krakowa).

Wariant K5 – fioletowy

 

Osuwiska!
Gmina Mogilany niemal cała położona jest na osuwiskach (patrz czerwone obszary, mapka poniżej). Większość z nich jest chwilowo nieaktywna. Jednakże rozpoczęcie budowy drogi może doprowadzić do uaktywnienia się tych osuwisk. Skutkiem tego będzie uszkodzenie, być może bardzo poważne, budynków mieszkalnych położonych na osuwiskach i w ich okolicy. Zagrożone będą nie tylko budynki w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej drogi, ale też te położone znacznie dalej. Osuwiska mogą się nie aktywować w trakcie budowy drogi ekspresowej, ale wiele lat później, np. na skutek ulewnych deszczów. Zatem mieszkańcy, których domy położone są nawet w sporej odległości od planowanej drogi, jeśli ta droga by powstała na zawsze będą żyć ze świadomością, że ich dom może ulec zniszczeniu przez aktywację osuwiska naruszonego w trakcie budowy odcinka drogi S7.
Dodatkowo liczba osuwisk w naszej gminie stawia pod znakiem zapytania rzetelność podanych przez GDDKiA kosztów planowanych wariantów odcinka drogi S7, których rzeczywisty koszt może być znacznie większy.

Mapa osuwisk w gminie Mogilany - trasy K1-czerwona, K5-fioletowa.
 

Zniszczona przyroda. Czy chcemy żyć na betonowej pustyni?
Prowadzenie drogi S7 przez naszą gminę będzie oznaczało zniszczenie ostatnich enklaw przyrody: siedlisk bobrów we Włosani i Lusinie, Lasu Bronaczowa i wycięcie tysięcy drzew. Podobny los czeka Szlak Generała Bema w Gaju odwiedzanego przez turystów ceniących sobie wartości historyczne i przyrodniczo-krajobrazowe naszego regionu.
Doprowadzi to do tego, że gmina Mogilany stanie się niezdatną do życia. Planowany odcinek S7 przebiega aktualnie wytyczonym korytarzem ekologicznym niezbędnym dla funkcjonowania przyrody w naszej gminie. Droga szybkiego ruchu zdewastuje i tak już zagrożone środowisko.
Koszt środowiskowy i społeczny, jakie niesie za sobą wariant prowadzone przez naszą gminę to zniszczenie obszarów uzdrowiskowych w Swoszowicach i Lusinie - terenów, na których znajdują się ujęcia zasiarczonych wód mineralnych o wyjątkowych parametrach. Obecnie w Lusinie planowane jest uruchomienie nowoczesnego uzdrowiska i sanatorium, które mogłyby służyć mieszkańcom całego regionu i rozwinąć turystykę uzdrowiskową. Takie obiekty będą coraz bardziej pożądane z powodu rozwoju chorób cywilizacyjnych. Droga ekspresowa zniweczy wszystkie dotychczasowe starania mieszkańców, samorządu i inwestorów.

Ślady działalności bobrów we Włosani


Społeczna niesprawiedliwość
Przez naszą gminę przebiega już Zakopianka, która obecnie obsługuje cały ruch północ-południe, a po wybudowaniu planowanego odcinka S7 w dalszym ciągu będzie obsługiwać ruch lokalny. Budowa drogi S7 przez naszą gminę zdegradowałaby tutejsze tereny do autostrady, którą cała Polska podróżowałaby w kierunkach północ-południe.
Nie zgadzamy się na skupienie całego ruchu północ-południe na terenie gminy Mogilany. Takie działanie jest zdecydowanie niesprawiedliwe społecznie. Sieć drogowa powinna być jak najbardziej równomiernie rozłożona, aby również łączyć mniejsze miejscowości bezpośrednio ze sobą co pozwoli na ich rozwój. W naszych miejscowościach występuje gęsta zabudowa. Wiele z naszych domów zostałoby zburzonych, a ludzie straciliby dorobek życia. Stanowczo sprzeciwiamy się budowie drogi przez takie tereny, gdy możliwe jest wytyczenie jej przez obszary bez zabudowy.
Jeśli chodzi o koszty społeczne, gmina Mogilany jest już podzielona przez DK7 (Zakopiankę). Dodatkowo przez sołectwa Lusina, Gaj, Konary i Włosań ma przebiegać trasa projektowanej linii kolejowej Kraków-Myślenice na nasypie kolejowym. Lokalizacja w gminie Mogilany drogi ekspresowej S7 będzie wielce niesprawiedliwa z perspektywy społecznej solidarności, z uwagi na planowane (kolej) i istniejące (Zakopianka) elementy infrastruktury, które mocno ingerują w plany miejscowe i życie mieszkańców.

Nierzetelne plany GDDKiA
Niezależne analizy inżynierskie, z którymi można zapoznać się na naszej stronie pokazują, że analizy GDDKiA są oparte na błędnych, a w wielu aspektach niepełnych założeniach. Opublikowane Studium Korytarzowym jest mocno niedoszacowane i nie ujmuje wszystkich uwarunkowań, choćby kosztownych węzłów zespolonych, osuwisk i wielu innych kosztów społecznych.
W analizie pokazano, że wariant traktowany jako najtańszy i najkrótszy będzie, w rzeczywistości, jednym z najdroższych, najdłuższych i być może najwolniejszych (z punktu widzenia czasu przejazdu). Będzie się wiązał z potencjalnie największym obciążeniem mieszkańców zarówno naszej gminy, jak i Krakowa, a także będzie zaprzeczał idei równomiernego rozwoju sieci dróg i zapewnienia dobrej komunikacji między dużymi gminami.

Droga S7 w województwie małopolskim

 

Najlepszy korytarz K6 – brązowy
Najlepszym wariantem pod wieloma względami jest korytarz K6 (patrz mapka poniżej), ponieważ nie przebiega w pobliżu Zakopianki, przez co nie kumuluje ruchu z całej Polski w jednym miejscu. Dodatkowo, jak widać na zamieszonej powyżej, stanowi najprostsze połączenie istniejących już fragmentów drogi S7. Jest to równocześnie jedyny z zaproponowanych wariantów, który bezpośrednio łączy te dwa fragmenty.
Dodatkowo wariant K6 nie wymaga budowania węzła zespolonego ani przy połączeniu z A4 (węzeł Bieżanów jako jedyny z rozpatrywanych węzłów nie wymaga rozbudowy, a jedynie przyłączenia nowej drogi), ani w Głogoczowie (droga biegnie bezpośrednio do Myślenic i dopiero tam łączy się z Zakopianką).
Wariant K6 jest też jedynym z zaproponowanych, który nie włącza ruchu z drogi S7 do A4 (na węźle Bieżanów będzie się przejeżdżało wiaduktem nad A4 i wjeżdżało na nowy odcinek drogi S7). Prowadzenie trasy S7 częściowo po autostradzie A4, stanowiącej południową obwodnicę Krakowa, będzie powodowało zwiększony ruch na obwodnicy, która już teraz codziennie się korkuje.

Wariant K6 – brązowy

 

Podsumowanie
Wszyscy zgadzamy się, że drogi są konieczne i w pełni popieramy ich powstawanie, musimy jednak zachować przy tym zdrowy rozsądek. Jeśli droga S7 będzie przebiegać przez gminę Mogilany, nasze miejscowości dotknie trwałe rozcięcie terenów po obu stronach drogi. Utrudni to funkcjonowanie firm i codzienne życie mieszkańców wewnątrz miejscowości. Nie wyrażamy zgody na dodatkowe obciążanie naszej gminy kolejną, bardzo ruchliwą drogą i narażanie nas na niebezpieczeństwa i ogromne szkody z tym związane. To niesprawiedliwe społecznie z punktu widzenia wszystkich mieszkańców gminy Mogilany.

Nasze argumenty

Nasze argumenty

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Liczba odwiedzin: 1920
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem